Açık Öğreti Önlisans Sosyal Hizmet ve Staj Uygulaması

Nisan 1, 2013 149 Comments »

Uzun zamandır önlisans konusunu takip etmeme rağmen önlisans sosyal hizmet bölümü için staj uygulaması konusunda bilgi sahibi değildim. Staj konusunda bir çok arkadaşın soru sorması ile bu konuya netlik getirmek istedim. Bu yazı Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi önlisans sosyal hizmet bölümü için staj ve stajın nasıl yapılacağına dair bilgiler içermektedir.
Öncelikle bu bölümden mezun olabilmek için staj zorunludur. Staj yapıp ilgili belgeleri bölüme teslim etmek zorundasınız, aksi halde mezun olamazsanız. Bütün dersleri vermiş olsanız bile stajınız yoksa bölümü bitiremezsiniz.

stajStaj yapmak için birinci sınıfı bitirmiş ikinci sınıfa geçmiş olmanız gerekmektedir. Yani bölüm için üçüncü döneme kayıt yaptırmış olmalısınız, bu demek oluyor ki birinci sınıfı bitirdiğiniz yaz staj yapmak için başvuruda bulunamazsınız. Staj süresi 24 gündür. Bu süreyi bölemezsiniz, hafta sonları da hesaplandığında yaklaşık bir ay boyunca staj yapmak zorundasınız.

Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri belirlemek ve bulmak zorundadır. Benim tavsiyem bulunduğunuz il veya ilçedeki Aile ve sosyal politikalar il\ilçe müdürlüğüne giderek konu hakkında bilgi alın ve hangi kuruluşta staj yapabileceğinizi sorun. İlgili kuruluş sizi geri çevirmeyecektir.

Staj yapabileceğiniz yerler

Staj yaptığınız yerde sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı)’nın olması size avantaj sağlayacağı gibi stajınızın kabul edilmesinde de etkili olacaktır. Eğer yukarıdaki kurum veya kuruluşlara bağlı bir birimde çalışıyorsanız bunu kanıtlayarak stajınızı çalıştığınız yerde yapabilirsiniz. Staj yerinizi AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayı olmaksızın değiştiremezsiniz.

 2011-2012 öğretim yılından önce bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.

stajStaj’a başlamak için:

 1. Staj yerinizi tespit edin, araştırın düşünün.
 2. Ek-1 belgesi Ek-2 (öğrenci belgesi) ile staj kurumuna müracaatta bulunulur.
 3. Staj müracaatının kabul edilmesinin ardından varsa kabul belgesi ve Ek-1 belgesi staja başlamadan 20 gün önce AÖF Staj Koordinatörlüğü birimine gönderilir.
 4. Öğrenci Ek-1 Formundaki SGK bilgilerinde “c” veya “d” şıkkını işaretlerse Ek-1 Formu ile birlikte maaş bordrosunu kargo ile AÖF Staj Koordinatörlüğüne gönderilir.

Stajınızın onaylandığını öğrenmek için;

Stajlar http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Sosyal Hizmetler Önlisans Programı web sitesinin Staj linki üzerinden ilan edilir. Öğrenci staj linkinden ilan edilen listede ismini görmezse staja başlayamaz. Bu durumda öğrenci tekrar staj yeri bulmak için http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinin Sosyal Hizmetler Önlisans Programı/Staj linki üzerinden staj formlarını döker. Stajınızın onaylanmaması halinde kurumunu değiştirerek tekrar başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Staj süresince yapılan tüm faaliyetler Ek-3 belgesine kaydedilir, yazılır. Stajdan ayrılmak zorunda kalınılırsa Ek-4 belgesi doldurularak koordinatörlüğe gönderilir.

Stajı Tamamlamak İçin:

 1. Staj Bitiş Formu (Ek-5),
 2. Öğrenci Staj Raporu (Ek-6)
 3. Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7)
 4. Fakülte Staj Komisyonu Üyesi Değerlendirme Formu’nun (Ek-7/A) çıktılarını alarak bu formun kendi doldurması gereken yerleri doldurur.

Ek-7/A formu hariç diğer formları (Ek-3), (Ek-5), (Ek-6), (Ek-7), staj yeri yetkilisine teslim ederek bu formların doldurulmasını sağlar. Ek-7 Formu, yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra staj yerinin kaşesi/mühürü basılarak, diğer formlarla birlikte öğrenciye verilir. Öğrenci tüm bu formları staj dosyası şeklinde staj koordinatörlüğüne gönderir, ulaşmasını sağlar. Staj bitiminden 10 gün içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün elinde olacak şekilde staj dosyası gönderilmelidir.

Scan-files

Staj Dosyasında:

 1. Staj Faaliyet Formu (Ek-3),
 2. Staj Bitiş Formu (Ek-5),
 3. Öğrenci Staj Raporu (Ek-6),
 4. Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7) ve
 5. Fakülte Staj Komisyonu Değerlendirme Formu’dur (Ek-7/A). (Bu form fakülte uygulama koordinatörü tarafından değerlendirileceği için boş olarak gönderilmelidir.)

Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1) hangi durumda onaylanmaz?

 • Öğrenci, Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1)’ nu, staja başlamadan en az 20 gün önce AÖF Staj Koordinatörlüğünde olacak şekilde gönderilmediyse,
 • SGK bilgilerini doğru işaretlemediyse, işaretlemeyi unuttuysa, ya da birden fazla cevap şıkkı işaretlenmiş ise,
 • SGK’lı olup çalışan öğrenciler, çalıştıkları kuruma ait maaş bordrolarını göndermezse,
 • Öğrenci, belirlenen staj kriterlerine uygun olmayan bir yer bulduysa,
 • Staj evraklarının üzerinde; Staj yerinin Kaşe ve Yetkili kişi imzası yoksa kabul edilmez. Ek-1 formu staj yapacağınız kurum tarafından onaylandıktan sorna staj koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

Staja ne zaman başlayabilirim?

Staja başlamak için staj koordinatörlüğünün stajınızı kabul etmesi gerekmektedir. Stajınız kabul edildikten sonra staj koordinatörlüğüne belirttiğiniz tarihte staja başlayabilirsiniz. Staj kabul tarihi, staj dosyasını gönderme tarihleri bu yüzden önemlidir.

Staj ve sigorta işleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 8. maddesi uyarınca, öğrencilere iş kazası ve meslek hastalığı sigortası için işe giriş bildirgesi verme yükümlülüğü işveren sıfatı ile Anadolu Üniversitesine verilmiştir. Staj başlama tarihi SGK başlangıç tarihiyle aynı olmak zorunda olduğundan bu işlemin staja başladıktan sonra yapılması mümkün değildir. SGK tarafından cezai yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir. Özellikle SGK kaydı olanlar staj belgelerini buna göre doldurmalıdır.

Stajınızın başarısız olarak değerlendirilirse stajınızı tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı tesis-kurum veya işletmenin çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır. AÖF Staj Koordinatörlüğü personeli, gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı yerler ile iletişime geçip staj yapan öğrenci hakkında bilgi alabilir.

Staj Formları nelerdir?

Staj süresince kullanılan formlar şunlardır:

 1. Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1): Öğrencilerin, staj yapmak istedikleri tesis-kurum veya işletmeye ait bilgileri, staj başlama tarihinin yer aldığı, öğrenci kimlik bilgilerini ve öğrenci SGK bilgilerini gösteren formdur. Ek-1 Formu öğrenci tarafından, staj yeri tespit edildikten sonra, staj yerine başvuru yaparken kullanılır. Öğrenci (Ek-1) formunu, staj başlama tarihinden en az 20 gün önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü AÖF Staj Koordinatörlüğü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine ulaşacak şekilde kargo ile gönderir. (Ek-1) belgesi aynı zamanda öğrencinin sigorta işlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için öğrenci SGK bilgilerinin yer aldığı soruları kapsar. Bu sorular öğrenci tarafından dikkatli bir şekilde okunup tek bir şık olarak işaretlenmelidir. Yanlış işaretleme yapan öğrencilerin staj evrakı işleme alınmaz. Staj yeri kabul ya da ret edilen öğrencilerin listesi AÖF Staj Koordinatörlüğünce öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili programın web sayfasındaki staj linkinden öğrenciye ilan edilir.
 2. Öğrenci Belgesi (Ek-2): AÖF Bürolarından temin edilir. Bu belge staj yapacak öğrencinin Fakültemize kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir. Staj yerine müracaat edilirken Ek-2 Formu “Öğrenci Belgesi” de staj yeri yetkilisine verilir.
 3. Staj Faaliyet Formu (Ek-3): Öğrenciler tarafından staja başlama ve bitiş tarihleri arasında staj yerinde yaptıkları faaliyetlerinin ayrıntılı olarak yazıldığı formdur.Bu form ilgili programın staj süresini kapsayacak sayıda çoğaltılır ve öğrenci tarafından doldurulur, staj bitiminde staj yeri yetkilisi tarafından onaylanır.
 4. Staj Ayrılış Formu (Ek-4): Öğrencinin stajını tamamlamayıp yarım bıraktığını gösteren formdur.Öğrencinin stajını yarım bırakması durumunda bu form öğrenci tarafından doldurulup staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine onaylatılır ve öğrenci tarafından en geç 2 gün içinde AÖF Staj Koordinatörlüğü birimine kargo ile gönderilir.
 5. Staj Bitiş Formu (Ek-5): Öğrencinin staj yerinde zorunlu staj süresini tamamladığını gösteren formdur. Stajını tamamlayan öğrenci bu formu staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine verir ve bu form staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisine onaylatılır.
 6. Öğrenci Staj Raporu (Ek-6): Staj bitiminde staj yeri ile ilgili bilgilerin ve staj süresince elde edilen kazanımların ve/veya olumsuzlukların belirtildiği rapordur. Öğrenci tarafından rapor hazırlanır. Staj yapılan tesis-kurum, işletme yetkilisi tarafından onaylanır.
 7. Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7): Zorunlu staj süresini tamamlayan öğrencinin staj yapılan tesis-kurum veya işletme yetkilisi tarafından (formda belirtilen ölçütlere göre) değerlendirildiği ve notlandırıldığı formdur.
 8. Fakülte Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (Ek-7/A): Fakülte Staj Komisyon üyelerince staj dosyasının değerlendirme sonucunun kaydedildiği, öğrencinin stajdan başarılı/başarısız olduğunu gösteren formdur. Öğrenci bu formu boş olarak staj dosyasına koyar.

Staj koordinatörlüğü ve Adresi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü AÖF Staj Koordinatörlüğü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

 

 

 

149 Yorum

 1. gizem 30 Aralık 2013 at 18:32 -

  slm arkadaşlar ben sosyal hizmetler ikinci sınıftayım ama kayıt yılım 2010 bazı sebeolerden dolayı okulu bitiremedim acaba staj yapabilir miyim bi bilginiz var mı acaba kimileri 2011 den sonra kayıt yapanlar staj uygulaması yapabiliyormus biz değil bu konuda bilgşiniz var mı bana yardımcı olur musunuz bu konuda

 2. funda hatice 17 Ocak 2014 at 18:01 -

  slm arkadaşlar ben stajı yaptım dosya mı gönderdim fakat kaç puan aldım ve kabul oldu mu nereden öğrenirim yardımcı olur musunuz?

 3. çiğdem 21 Ocak 2014 at 14:24 -

  slm arkadaşlar ben sosyal hizmetler 2. sınıf öğrencisiyim stajımı yaptım dosyamı da üniversiteye gönderdim kaç puan aldım bilmiyorum nereye bakmam gerekiyor hiçbir bilgim yok yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 4. ayşegül 28 Ocak 2014 at 13:58 -

  Ben stajımı yaptım ve bitirdim. aradım aöf staj koordinatörlüğünü notumuda öğrendim 100 almışım staj işi bitti benim :)

 5. Eyüp BAL 29 Ocak 2014 at 20:19 -

  Staj dosyasının bir örneğini rica edebilir miyiz. Rehabilitasyon merkezinde staj yapıyorum. Sizin dosyasınız bize ilham verecektir. Rica edebilirmiyiz.

 6. yasemin 1 Şubat 2014 at 22:43 -

  bana da bu konuda yardımcı olurmusun ek3 formuna neler yazabilirim diye .

 7. angell 7 Şubat 2014 at 18:49 -

  istbul anadolu yakasında staj yeri arıyorum herkes başka bişey diyor ve staj knusunda zorluklar çıkartıyolar

 8. inci 9 Şubat 2014 at 16:34 -

  merhaba 2011-2012 öğretim yılından önce bu programa kayıt yaptıranlar staj yapamazlar diye bir yazı gördüm ben 2010 yılında kayıt yaptrdım staj yapçak mıym yksa yapmcak mıym bilgi almk istyrum

 9. hatice 16 Şubat 2014 at 17:41 -

  ii.günler Murat Bey. size bir sorum olacaktı. Acaba haziran ,temmuz ağustos aylarında staj yapılabilirmi? çok teşekkür ederim…

 10. şans 4 Mart 2014 at 17:35 -

  staj notum 63 :( başarılı mı başarısız mı ?

 11. çiler 5 Mart 2014 at 02:40 -

  arkadaşlarbişey sorucam staj yaptıgınız yer de mıpuan verıyor? beno ek 7 dosyasını ındırırken sorun cıkmıs ve ınmemıs sanırım. ?

 12. abdullah 5 Mart 2014 at 09:24 -

  60 geçer de nerden öğrendin nasıl öğrenebiliyoruz

 13. yeni dunya 10 Mart 2014 at 18:30 -

  iyi guzelde bi sorum olacak? peki sen git biz seni stajda var sayacagiz diyen kurumlarin staj formunu sallayin biz imzalariz diyem yetkililerine nasil bi sallamasyon yapmamiz gerekiyor bilemedim kusura bakmayinda

 14. yeni dunya 10 Mart 2014 at 18:42 -

  iyi guzelde bi sorum olacak? peki sen git biz seni stajda var sayacagiz diyen kurumlarin staj formunu sallayin biz imzalariz diyem yetkililerine nasil bi sallamasyon yapmamiz gerekiyor bilemedim kusura bakmayinda

 15. ebru 17 Mart 2014 at 12:05 -

  merabalar…ben stajımı tamamladım staj dosyamı yaklaşık 10 gün önce eskişehire kargo ile yolladım stajımın başarılı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim bir türlü bulamadım cevaplarsanız mutlu olurum.

 16. Husra Cetin 21 Mart 2014 at 21:54 -

  merhaba hastanede staj yapanlar varmı acaba

 17. busranur 31 Mart 2014 at 11:51 -

  Aysegul merhaba stajini nerde yaptin

 18. ÜMMÜHAN 12 Nisan 2014 at 16:06 -

  STAJA BŞLDI KURUM 4 GÜN ACIK Bİ SORUN OLURMU

 19. nesrin 16 Nisan 2014 at 21:14 -

  rehabilitasyon merkezinde stajını yapan biri neler yaptıgından biraz bahsedebilir mi lutfen?

 20. eda nur 23 Nisan 2014 at 11:03 -

  arkadaşlar staj dosyam onaylandı ve bende gereken koşullar altında dosyamı gönderdim şu an için benim dosyamda herhangi bir sıkıntı olur mu tamamen sorunsuz olup olmadığını nasıl anlarım yardımcı olun lütfen !

 21. betül 29 Nisan 2014 at 15:46 -

  slm ben 2011 de aöf sosyal hizmetler proğramına kayıt yaptırdım onun için staj zorunluluğum yokmuş.biz niçin staj yapamıyoruz beni aydınlatırsanız sevinirim..

 22. hatice 6 Mayıs 2014 at 21:01 -

  açıköğretim sosyal hizmetler staj dosyasını bulamıyorum yardımcı olur musunuz lütfen

 23. zehra ates 8 Mayıs 2014 at 18:22 -

  Merhaba, ben de bir ozel egitim kurumunda staj yaptm, ornek dosyaya ulasabildiniz mi acaba

 24. zehra ates 8 Mayıs 2014 at 18:24 -

  Merhaba ben de ozel egitim merkezinde staj yaptim, acaba elinizde var mi bir dosya ornegi

 25. Gamze 15 Mayıs 2014 at 00:40 -

  Ya bu murat bey niye hiç sorulara cevap yazmıyor

 26. emin 21 Mayıs 2014 at 12:18 -

  merhaba ben stajımı tamamladm fakat aöf nin sitesi tadilatta olduğu için staj evraklarından ek-5 ve ek-7/A eksik, indiremedim, sizde varsa bana gönderebilir misiniz? mail deryalemin@hotmail.com

 27. emin 21 Mayıs 2014 at 12:19 -

  merhaba bende stajımı tamamladm fakat aöf nin sitesi tadilatta olduğu için staj evraklarından ek-5 ve ek-7/A eksik, indiremedim, sizde varsa bana gönderebilir misiniz? mail deryalemin@hotmail.com

 28. emin 21 Mayıs 2014 at 12:20 -

  maili düzeltiyorum deryalemin@gmail.com

 29. emin 21 Mayıs 2014 at 12:21 -

  maili düzeltiyorum, deryalemin@gmail.com

 30. yücel erdoğan 6 Haziran 2014 at 11:40 -

  STAJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ. YENİ BAŞVURULAR https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

 31. yücel erdoğan 6 Haziran 2014 at 11:42 -

  bulamazsınız çünkü sistem değişti artık anadolu internet sayfanız üzerinden yapacaksınız staj işlemlerini

 32. yücel erdoğan 6 Haziran 2014 at 11:44 -

  hayır eski evraklar tedavülden kalkacıktır stajınız riske girecektir yeni sisteme göre düzenlenmiş evraklar üzerinden işlem yapmanızı tavsiye ederim

 33. zeliha 25 Haziran 2014 at 23:36 -

  Arkadaslar bn 3 senedir bi fabrikada calisiyom.hem fabrikada calisip hemde bi rehabilitasyon merkezinde staj yapabilirmiyim bi bilginiz varmi ??SGK icin sorun olurmu

 34. zeliha 3 Temmuz 2014 at 09:27 -

  Arkadaslar bn 3 senedir bi fabrikada calisiyom.hem fabrikada calisip hemde bi rehabilitasyon merkezinde staj yapabilirmiyim bi bilginiz varmi ??SGK icin sorun olurmu

 35. emine 7 Ağustos 2014 at 08:56 -

  ben sosyal hizmetler okuyorum.stajımı onaylandı.ama staj süreme hafta sonlarınıda ekleyip staj bitiş tarihini öyle yazmışım.ama staj yaptığım kurum hafta sonları açık değil.bu konuda bilgi alabilirmiyim

 36. yunus 23 Ekim 2014 at 19:18 -

  ben sosyal hizmetler bölümünde okuyorum aylık ereciklermi vereceklerse ne kadar ?

 37. ceyda 3 Kasım 2014 at 21:54 -

  2. sınıf 3. döneme kayıt yaptırdıysanız istediğiniz zaman yapabilirsiniz

 38. ceren 9 Aralık 2014 at 16:26 -

  mrb ben de sosyal hizmetler bölümü okuyorum çalıştığım yerde staj yapmak istiyorum. sosyal çalışmacı ya da sosyal hizmet uzmanı yok burda. aile mahkemelerinde yapabilir miyim?

 39. Gamze 13 Aralık 2014 at 14:02 -

  Ben Meb e bağlı özel bir Anaokulunda öğretmenlik yapıyorum. Acaba bu kurumda staj yapma şansım var mi ?

 40. aytaç 26 Aralık 2014 at 22:10 -

  mrb çocuk esirgeme kurumunda staj yapan varmı? ek 3’e ne yazılabilir?formatı nasıl olmalı? paylasirsaniz sevinirim…mail atabilirsiniz

 41. hatice 3 Ocak 2015 at 20:20 -

  Ben daha önce isletme bitirdim.örgün öğretim orada devlet hastanesine baglı insan kaynaklarında bölümünde stajimi yaptim.şu an ikinci üniversite sosyal hizmetler okuyorum.yine tekrardan staj yapmama gerek varmı.yoksa ilk üniversite de yaptığım staj geçerli olur mu?

 42. derya 25 Ocak 2015 at 15:02 -

  Merhaba bir ay mi yapılıyor staj ben uç ay sanıyordum belli bi ücret tabi ediyorlar mi…

 43. yasemin 12 Şubat 2015 at 17:54 -

  arkadaşlar EK-3 belgesi en fazla kaç sayfa olabiliyor bilgisi olan var mı? büro daha önce 8 sayfayı kabul etmişlerdi diyor.benim ki 10 sayfa oldu.

 44. Mehmet 12 Mart 2015 at 12:54 -

  Ben Staj ek 3 ve ek 4 Formlarını Bulamıyorumm Bana YArdımcı olursanız sevınırım

 45. Nurcan 14 Nisan 2015 at 01:40 -

  Gençlik spor il mudurlugunde staj yapan arkadasimiz var mi? Faaliyet raporu hakkında bilgi verir misiniz?

 46. kübra 22 Nisan 2015 at 15:22 -

  Merhaba ya bende evime yakin bi rehabilitasyon merkezinde staj yapmak istiyorum kurumun müdürü ile görüştüm stajda ne yapacaksınız diye sordu gözlem mi aile görüşmelerini yani ne yapcaz bilgi verebilir misiniz hangi konularda yogunlascaz

 47. Betül 11 Haziran 2015 at 16:51 -

  Merhaba Murat Bey. Ben aöf sosyal hizmetler 1.sınıf öğrencisiyim 2 tane ff dersim var ortalamam 1.93 . 2 sınıfa geçtim ama kaldığım dersleride alicam 2 sınıfta öyle diye biliyorum staj yapabilir miyim bu sene bu ortalamayla tam olarak bilgi alamıyorum aöf bürolarından.

 48. elif 19 Haziran 2015 at 20:29 -

  merhaba sosyal hizmetlerde staj yapıyorum her gün doldurmamız gereken forma neleri yazmalıyız her gün 8 ders var hepsini yazmam çok uzun olur yapan ark nasıl yaptınız örneği olan varsa paylaşabilir mi? teşekkürler

 49. elif 19 Haziran 2015 at 20:31 -

  eksik bilgi verdim. sosyal hizmetler okuyorum özel eğitimde staj yapıyorum

Leave A Response